• BRDM 2 - BRDM 2rch a ďaľšie vozidlá z popisu
 • KVH - ČSĽA - Klub vojenskej histórie Československej ľudovej armády Piešťany
 • ZZHV SR - Združenie zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky
 • ODT - Old Duty Trucks
 • USMVC Koblenz - U.S. MIlitary Vehicle Club Koblenz
 • KHV Považie - Klub historických vozidiel Považie
 • Oldtimer - prehľad Oldtimer akcií
 • Militaryzone - Reenactors magazine
 • MO SR - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Slovenské piesky - Združenie Slovenské piesky
 • Milweb - Military vehicles, services & equipment
 • 56 pssk - KVHS - 56. Prieskumná skupina
 • Waffen.sk - predaj zbraní, streliva a doplnkov
 • Corvus Slovakia
 • Magnetpress - stránky predajcu publikácií a časopisov
 • Camp Styria - Grazer Geländewagen-club - klubové stránky
 • Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie - domovské stránky VTSÚ Záhorie
 • Vojenský historický ústav - domovské stránky VHÚ
 • Rota Nazdar - domovské stránky Roty Nazdar
 • Ing. Anton Petrák MBE. MC. - stránky venované Antonovi Petrákovi
 • Modelárska technika - modelársky obchod
 • Miroslava7 - fotky našej kamarátky Mirky
 • STRAEL - autoškola Pohoda, Ing. Miloš Strapko